Ergotherapie


Wat is ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel de kwaliteit van je dagelijks functioneren te verhogen en zo autonoom mogelijk blijven functioneren.  
Een ergotherapeut kan helpen bij iedereen die een beperking ervaart in het uitvoeren van dagelijks betekenisvolle handelingen.

Revalideren is teamwerk, de ergotherapeut werkt tijdens de revalidatie nauw samen met andere zorgverleners binnen De Piramide zoals bv. kinesitherapeuten, verpleegkundigen, zorgcoördinator, …

Ergotherapie in de praktijk

Samen gaan we op zoek naar oplossingen aan de hand van training, methodeverandering en (kleine) aanpassingen/hulpmiddelen.

Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:

 • Kinderen met moeilijkheden bij schoolse vaardigheden zoals fijne motoriek, schrijven, tellen rekenen, …
 • Aangepast bestek zoals verdikte of verzwaarde handvaten, tremorlepel, neusbeker, …
 • Oefenen om zelfstandig in/uit bed komen, zelfstandig rechtstaan uit een stoel, oefenen om in/uit de wagen te stappen, …
 • Advies veilige badkameromgeving zoals gebruik van wandbeugels, gebruik van een badplank, zelfstandig aan/uittrekken van onder- en bovenkledij, …
 • Verplaatsingen inoefenen met 1 of 2 krukken, trappen inoefenen na prothesechirurgie
 • Valpreventie en opsporen valrisico’s in huis bij thuiswonende ouderen
 • Rolstoel- en rollatortoegankelijke woning realiseren
 • Training van kookactiviteiten voor een zelfstandig wonend persoon met een beperking & adviseren van mogelijks hulpmiddelen
 • Onderhouden van cognitieve vaardigheden, aanleren van geheugensteuntjes om het huishouden te kunnen uitvoeren, …
 • Advies rugvriendelijk heffen/tillen/slapen/zitten/…
 • Ondersteuning van de mantelzorg: ‘hoe kan ik mijn zorgvrager het best begeleiden bij bepaalde activiteiten?’

 

Wie kan bij de ergotherapeut terecht

 • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand
 • Personen met een neurologische stoornis (bv. CVA, MS, ziekte van Parkinson)
 • Personen met een orthopedische stoornis (bv. Na prothesechirurgie)
 • Personen met rugklachten
 • Personen met een geriatrische problematiek (bv. vallen, dementie)

 

Je kan enkel een afspraak maken met de ergotherapeut na doorverwijzing door een andere zorgverlener binnen het centrum (bv. huisarts, kinesist, verpleegkundige, zorg coördinator)

COVID-19 vaccinatie
Terug naar boven