FAQ patiënten


Voor patiënten

Als je tijdens de week tussen 19u en 7u, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts nodig hebt, kun je terecht bij huisartsenwachtpost De Meander in de Rijselstraat 78, 8930 Menen. Neem altijd eerst telefonisch contact op via 1733 voor je komt.

Voor wie zich niet kan verplaatsen zijn huisbezoeken in het weekend mogelijk.

Let wel: je zult je consultatie moeten betalen en ontvangt van de arts een getuigschrift. Breng dat getuigschrift niet naar je ziekenfonds, maar bezorg het aan ons centrum. Wij betalen je een deel van het bedrag terug, zodat u enkel het REM geld betaalt.

Meer info vind je op www.wachtpostdemeander.be

Bij opname in het ziekenhuis kun je beter vermelden dat je ingeschreven bent in ELG De Piramide. Heb je na de opname kinesitherapie of verpleegkundige zorg nodig? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met ons, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

Kosten voor medicatie zijn niet bij de inschrijving inbegrepen. Je betaalt zelf je medicatie. 

Binnen ons centrum kun je bij verschillende huisartsen terecht; wij werken met één medisch dossier dat toegankelijk is voor alle artsen. Wij raden je wel aan om toch altijd bij dezelfde arts op consultatie te gaan. Die arts kent je het beste en kan je dan ook beter verder helpen.

Neen, de mutualiteit vergoedt verpleegkundige zorg van buiten het centrum niet. Verpleegkundige zorgen zijn inbegrepen in ons forfaitaire zorgaanbod. Onze verpleegkundigen kunnen je thuis komen verzorgen. Als je alsnog een eigen thuisverplegingsdienst wilt dan betaalt het ziekenfonds niets en draag je alle kosten zelf.

Neen, de mutualiteit vergoedt kinesitherapeutische behandelingen van buiten het centrum niet. Kinesitherapie maakt deel uit van het forfaitaire zorgaanbod. Onze kinesitherapeuten kunnen je behandelen in ons uitstekend uitgerust Beweeg- en Revalidatiecentrum of bij jou thuis. Als je alsnog een eigen kinesitherapeut wilt dan betaalt het ziekenfonds niets en draag je alle kosten zelf.
Voor specifieke behandelingen die niet aangeboden worden door ons centrum zijn uitzonderingen mogelijk alsg deze voorafgaand aan de behandeling werden goedgekeurd door het centrum. Neem hiervoor contact met ons op.

Alleen inwoners van Menen zelf kunnen zich inschrijven in de piramide. (dus niet van Lauwe of Rekkem).

Klik hier om te weten hoe je kunt inschrijven

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt maandelijks, voor iedere ingeschreven patiënt, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dat is wat wij noemen het 'forfaitaire systeem'.
Lees er hier meer over.

Sta je in de file of heb je de bus gemist? Geen probleem, geef ons een belletje (056/51 50 90) zodat wij de hulpverlener op de hoogte kunnen brengen van je vertraging. Indien je langer dan een kwartier te laat bent raden we aan om een nieuwe afspraak te maken.

Als je je afspraak wilt annuleren, bel ons dan even op. Online kun je niet annuleren.

Neen, wij zijn er voor elke inwoner van Menen, onafhankelijk van ideologische, sociale, economische of culturele achtergrond.
Wij laten ons zelf op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing, noch ideologische of politieke strekking.

Net zoals alle andere wijkgezondheidscentra willen wij met onze werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten.

Wij streven er voortdurend naar om ons aanbod af te stemmen aan de zorgnoden van patiënten en inwoners van Menen.

Een eerstelijnsgezondheidszorgcentrum is een interdisciplinaire samenwerking waar huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, en andere zorgverstrekkers samenwerken onder één dak. We werken volgens het forfaitaire systeem.

Bekijk hier een filmpje over onze werking

 

Voor Zorgverleners

Op vlak van zorg is er eigenlijk geen verschil. Als eerstelijnsgezondheidszorgcentrum zijn we aangesloten bij de vereniging van wijkgezondheidscentra (VWGC).

Dit betekent dat we de kwaliteitseisen die door onze koepelvereniging werden uitgewerkt volgen en samenwerken met de andere wijkgezondheidscentra. Voor meer info, klik hier

De naam eerstelijnsgezondheidszorgcentrum:

  • We bieden zorg aan alle inwoners van Menen en beperken ons niet tot een specifieke wijk.
  • We bieden eerstelijnszorg, dat betekent dat de zorg direct toegankelijk is voor de patiënt. Er is geen verwijzing nodig.

Neen, zoals alle wijkgezondheidscentra delen wij een aantal gemeenschappelijke principes.
Een ervan is dat we onafhankelijkheid en pluralistisch zijn; wijkgezondheidscentra zijn dus op geen enkele manier gebonden aan politieke partijen.

Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.
HIER lees je meer over het concept wijkgezondheidscentrum.

Neen, de mutualiteit vergoedt verpleegkundige zorg van buiten de praktijk niet. Onze verpleegkundigen kunnen patiënten thuis komen verzorgen. Als patiënten alsnog een eigen thuisverplegingsdienst willen, dan betaalt het ziekenfonds niets terug en dragen patiënten de kosten zelf.

deze vindt u rechtsonderaan elke pagina of via DEZE LINK

 

COVID-19 vaccinatie
Terug naar boven