zorgprogramma's


Wondzorg

In de wondzorgkliniek worden patiënten opgevolgd met chronische en complexe wonden. er is een interdisciplinaire samenwerking waarbij huisartsen, wondzorgdeskundigen, verpleegkundigen en podologen het wondprobleem in zijn totaliteit aanpakken.

Diabetes

Dit zorgprogramma diabetes is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte) goed te regelen. 

Het gaat zowel om mensen in een voortraject als in een zorgtraject.

Het programma bestaat onder andere uit halfjaarlijkse afspraken met een diabeteseducator, die voorlichting en advies geeft over diabetes, gezonde levensstijl en medicijngebruik. We bespreken haalbare doelen om op korte en lange termijn de gezondheid te verbeteren. Mensen met diabetes hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma diabetes werken alle zorgverleners die je nodig hebt onderling samen. Belangrijke hulpverleners zijn onder meer je huisarts, praktijkverpleegkundige, diabeteseducator en diëtist. Ook samenwerking met de tabakoloog, beweegcoach en thuisverpleegkundige behoren tot de mogelijkheden. De zorg rondom je ziekte wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op je persoonlijke situatie.

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:
• Het verbeteren van labowaarden voor het bloedsuikergehalte, het vetgehalte en de bloeddruk;
• het voorkomen of uitstellen van complicaties te wijten aan slechte parameters en bloedwaarden;
• het vergroten van uw inzicht in diabetes en zelfmanagement (zelf de regie hebben);
• het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Naast de begeleiding van mensen mét diagnose organiseren we groepsactiviteiten rond gezonde levensstijl voor mensen die een hoog risico vormen om diabetes te ontwikkelen.

Palliatieve zorg

Uw huisarts, thuisverpleegkundige en maatschappelijk assistent werken samen met het palliatief netwerk Zuid-West-Vlaanderen. Wanneer het nodig is komen we aan huis om medicatie toe te dienen, te ondersteunen bij de hygiënische zorgen en aan pijncontrole te doen. We ondersteunen je bij het opmaken van een vroegtijdige zorgplanning. We bespreken de waarden en wensen die voor jou belangrijk zijn en helpen je bij vragen over het levenseinde. Dit proces kan, maar hoeft niet noodzakelijk leiden tot één of een aantal geschreven wilsverklaringen. Als je dat wenst ondersteunen we je om de pijn onder controle te krijgen.

Obesitas

Uit de gezondheidsenquête 2018 blijkt dat 15% van de Vlamingen obesitas heeft. Mensen met obesitas hebben een grotere kans op suikerziekte en hart-en vaatziekten. Obesitas zorgt er ook voor dat mensen zich mentaal en fysiek minder goed in hun vel voelen.

Wie denkt aan obesitas en overgewicht, denkt misschien aan een getal op de weegschaal. Maar gewicht en gezondheid zijn geen synoniemen. Gezondheid is naast een gezond gewicht ook je mentaal fit voelen en in goede conditie zijn.

Pirafit is het groepsprogramma in ELG de Piramide. Samen met een diëtiste, kinesitherapeut, psycholoog en ergotherapeut ga je voor een periode van zes maanden aan de slag rond je persoonlijke doelen en werk je aan een gezondere levensstijl.

Voor info of inschrijven kun je terecht bij Ella Denolf als referentiepersoon.

Meer info vind je in deze folder.

COVID-19 vaccinatie
Terug naar boven