Zelfmeetkiosk

De zelfmeetkiosk - uw consultatie begint hier.

Met deze slogan willen we bezoekers in ons centrum warm maken om vóór hun consult bij artsen of verpleging eerst op de zelfmeetkiosk plaatst te nemen.

Op die manier kunnen artsen en verpleegkundigen kostbare tijd vrijmaken voor directe zorg aan patiënten. Het stelt ons bovendien in staat om onze preventieve werking uit te bouwen.

Deze systematische verzameling van parameters levert nuttige info op als we patiëntengroepen willen screenen op bvb hoge bloeddruk, of als we specifieke risicogroepen in kaart willen brengen.

De vraag of mensen willen stoppen met roken zorgt bovendien dat we gericht mensen kunnen uitnodigen voor rookstopsessies.

Met dit pionierswerk willen we een voortrekker zijn op vlak van technologische innovatie in de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Zelfmeetkiosk
COVID-19 vaccinatie
Terug naar boven