#GEZOND

Gezondheidspromotie is een van dé centrale bouwstenen in onze manier van werken.

We willen bijdragen aan gezondheid als basisrecht voor allen en aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid.
We willen hierbij niet enkel focussen op behandeling van ziekte en genezing, maar mensen in staat stellen om meer controle te krijgen over hun gezondheid.
Wie weet wat gezond is, wat hij zelf kan doen om gezond te leven en hoé hij dat kan doen, staat sterker in zijn schoenen.

Elke medewerker in ons centrum deelt deze visie en werkt samen om dit doel te bereiken.

In hun dagelijkse contacten met patiënten hebben onze medewerkers een goede voeling met de gezondheidsnoden van hun patiënten.
De motivatie bij hen is groot om gezondheidsgerelateerde thema's aan te pakken onder de vorm van infosessies, trainingsreeksen en activiteiten.

Ons aanbod moet toegankelijk zijn, dat wil zeggen dat we in het organiseren van de activiteiten zoveel als mogelijk rekening houden met de doelgroep die we willen bereiken.
Kostprijs, tijdstip en bereikbaarheid zijn enkele van de drempels die we zo laag mogelijk willen houden.

Om het overzicht te houden besloten we om alle activiteiten rond preventie en gezonde levensstijl te bundelen onder één naam: #GEZOND.

Voor al onze activiteiten kun je inschrijven via gezond@depiramidemenen.be of op ons algemeen nummer 056 / 51 50 90.

Hier kun je vanzelfsprekend ook met vragen over deze activiteiten terecht.

In de bijgevoegde afbeelding vinden jullie alvast een kalender voor het komende voorjaar.